Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-10-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Marszałprzemyslaw.marszal@ppp16.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 610 21 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 zlokalizowana jest przy ulicy Siennickiej 40, na terenie dzielnicy Praga Południe (po prawej stronie Wisły), w odległości około 5,2 km od centrum Warszawy.

Dojście piesze od ul. Dwernickiego i ul. Chrzanowskiego. Przejście dla pieszych od strony ul. Chrzanowskiego posiada aktywny znak drogowy oraz punktowe wklejone w asfalt oświetlenie, migające w momencie dojścia pieszego do przejścia. Przejście od strony ul. Dwernickiego nie posiada sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych.

Najbliższe przystanki autobusowe:
Siennicka 01 (140 m) - autobus 123: kierunek Dw. Wschodni (Lubelska)
Siennicka 02 (200 m) - autobus 123: kierunek Dw. Wschodni (Kijowska)
RKS Orzeł  01(140 m) - autobus 102: kierunek Młynów, autobus 173: kierunek Dw. Wschodni (Lubelska), autobus 202: kierunek Gocławek Wschodni
RKS Orzeł  02 (140 m) - autobus 102: kierunek  Olszynka Grochowska, autobus 173: kierunek Stara Miłosna (Graniczna), autobus 202: kierunek Stadion Narodowy
Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się od strony ul. Siennickiej: po lewej stronie przed wejściem głównym oraz nieco dalej po prawej stronie budynku. Poziom chodnika i nawierzchni miejsc postojowych jest jednakowy.
Brak w okolicy postoju taksówek.

Ulice w okolicy i odległości do nich:
ul. Ludwika Kickiego (66 m)
ul. Wojciecha Chrzanowskiego (104 m)
ul. Józefa Dwernickiego (113 m)
ul. Podskarbińska (227 m)

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

W budynku znajdują się 3 poziomy: parter i 2 piętra. Przestrzenie komunikacyjne nie są w pełni  wolne od barier poziomych i pionowych. W budynku nie ma windy. W pełni dostępne są przestrzenie/gabinety na parterze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i osób z małymi dziećmi znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie. Toaleta wyposażona jest w przewijak i akcesoria dla niemowląt.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy: tablice informacyjne, pracownik pp-p.

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Siennickiej, bezpośrednio z chodnika publicznego.  Jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim - posiada pochylnię (długość - 600 cm., szerokość  - 120 cm, procent nachylenia - 8%, dwie poręcze - na wysokości 75 i 90 cm).  Wejście do siedziby Poradni nr 16 poprzedzone jest 3-stopniowymi schodami oznaczonymi żółtymi pasami. Pochwyty znajdują się po prawej stronie, na wysokości 95 cm.
Przy wejściu, po lewej znajduje się domofon umożliwiajacy kontakt głosowy z pracownikami sekretariatu, z dodatkowym przyciskiem dedykowanym dla osób z niepełnosprawnością.
Oświetlenie zapewnia bezpieczne użytkowanie przestrzeni również po zapadnięciu zmroku.
 
Drzwi wejściowe szklane (oznaczone pasami), środkowe jednokrzydłowe  o szerokości powyżej 90 cm. Po lewej i po prawej stronie  znajdują się dodatkowe drzwi awaryjne - zamknięte. W przedsionku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie pracowników obsługi.                                                                                                      
W budynku znajduje się wiatrołap, którego powierzchnia poza obrysem otwierania skrzydeł drzwionych umożliwia manewrowanie wózkiem. Za wiatrołapem znajduje się klatka schodowa i drzwi prowadzące na parter.
Sekretariat poradni znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia do Poradni.

Klatka schodowa pełni też funkcje klatki ewakuacyjnej wyposażonej w znaki i piktogramy ewakuacyjne, oddzielona jest od korytarzy drzwiami przeciwpożarowymi. Schody na klatce są szerokie, na każdym stopniu są zamontowane widoczne pasy antypoślizgowe oraz kontrasty na początku i na końcu biegu schodów.
Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej/tłumacza języka migowego.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani są pracownicy pp-p).

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwość ewakuacji poprzez komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, pomoc pracowników (personel odbył szkolenia dla osób z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

 

Raport dostepnosci (plik w formacie PDF, 106 KB)

 
 
Wprowadził Marszał Przemysław (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1616) 18-09-2020
Aktualizujący Marszał Przemysław (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1616) 21-04-2021
Zatwierdzający Marszał Przemysław (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1616) 21-04-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-04-2021
Liczba odwiedzin: 459